Instrukcje instalacji – Eduroam


 Od października 2015 r. zalecamy korzystanie z instalatorów i kont użytkowników w domenie @uwr.edu.pl są to te same loginy i hasła jak do usługi Office 365.


 

Lista instrukcji instalacji dla kont w domenie @uwr.edu.pl:

Instrukcje instalacji dla kont w domenie @uni.wroc.pl znajdują się pod TYM LINKIEM

 W razie problemów z konfigurowaniem połączenia z siecią eduroam proszę skontaktować się z:

  • informatykiem (administratorem) wydziałowym
  • Zespołem Infrastruktury Teleinformatycznej w Dziale Usług Informatycznych
    tel. +48 71 375 94 16, 375 95 30, 375 26 48, 375 95 37, email: eduroam@uni.wroc.pl